Jubileusz 90-lecia Kliniki Otolaryngologii


W styczniu 1921 roku rozpoczęła działalność Klinika Chorób Gardła, Nosa i Uszu w Warszawie. Pierwszym jej kierownikiem został prof. dr Feliks Erbrich. 14 stycznia 2010 roku obchodziliśmy 90 rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi i Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (która również świętowała swój własny Jubileusz 25-lecia założenia). Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście, mieli możliwość wysłuchania znakomitych wykładów, które wygłosili: prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek - przedstawił początki laryngologii w Polsce i sylwetki pierwszych laryngologów, dr med. Zbigniew Szlenk - przypomniał polskich laryngologów, którzy zginęli zamordowani w 1940 roku w Katyniu, a dr med. Robert Bartoszewicz wraz z dr med. Antonim Bruzgielewiczem przybliżyli nam historię Katedry i Kliniki Otolaryngologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

 

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody "Laur Laryngologii". W uznaniu szczególnych zasług dla dobra mazowieckiej laryngologii wyróżnienie to otrzymali: prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek oraz dr med. Stanisław Zabłocki.

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników. Profesorowi dr. hab. med. Grzegorzowi Janczewskiemu, który kierował Kliniką przez 25 lat, wręczono Dyplom za zasługi dla Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a Medale im. Tytusa Chałubińskiego otrzymali: prof. dr hab. med. Stanisław Bień, dr med. Paweł Dobrzyński, dr hab. med. Joanna Fruba, prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski, dr hab. med. Krzysztof Kochanek, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa, prof. dr hab. med. Jan Kuś, dr hab. med. Wanda Makowska, prof. dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, prof. dr hab. med. Wanda Mitkiewicz- Bochenek, prof. dr hab. med. Bogusław Moszyński, prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, prof. dr hab. med. Bogusław Samoliński, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, dr hab. med. Zbigniew Sonnenberg oraz prof. dr hab. med. Edward Zawisza.

W uznaniu zasług dla polskiego środowiska laryngologicznego, Dyplomy Honorowe Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum otrzymali: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski oraz dr hab. med. Krzysztof Morawski.

 

lek. Grzegorz Januszek


Jubileusz 90-le...
Jubileusz 90-lecia Kliniki Otolaryngologii
Prof. dr hab. m...
Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk, Prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski, Prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Dr med. Zbignie...
Dr med. Zbigniew Szlenk, Dr med. Antoni Bruzgielewicz, Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
Jubileusz 90-le...
Jubileusz 90-lecia Kliniki Otolaryngologii
Prof. dr hab. m...
Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk