Główne Osiągnięcia


Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki, operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi i operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Prowadzi także kompleksowe leczenie (zachowawcze i operacyjne) choroby Meniere'a oraz diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu.

Klinika, dzięki wysokospecjalistycznej diagnostyce elektrofizjologicznej narządu słuchu, uczestniczy także w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • początek lat 1970–tych – prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
 • 1980 r. – Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu,
 • początek lat 1980–tych – Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej częśc przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
 • 1992 r. – w Klinice Otolaryngologii wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego, która zapoczątkowała rozwój programów tego typu w Polsce
 • 1993 r. – Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok,
 • 1994 r. – Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narządu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej,
 • 1996 r. – wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,
 • 1998 r. – wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłóknia-
  -kowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii,
 • 1999 r. – wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii,
 • 2004 r. – wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby,
 • 2004 r. – wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki,
 • 2004 – 2008 r. nadzór naukowy nad Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • 2005 r. – wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu,
 • 2008 r. – wprowadzenie rekonstrukcji ucha środkowego, metodą: przez tympanotomię tylną,
 • 2009 r. – wszczepienie pierwszego w Polsce implantu ucha środkowego, zawierającego wszystkie elementy w tkankach pod skórą (implant całkowicie wszczepialny),
 • 2009 r. – wprowadzenie, jako pierwsi na świecie, metody pomiarów efektywności rekonstrukcji ucha środkowego za pomocą elektrokochleografii i ABR,
 • 2010 r. – wszczepienie, po raz pierwszy na świecie, obustronnie implantów ucha środkowego zawierającego wszystkie elementy w tkankach pod skórą (implant całkowicie wszczepialny),
 • 2010 r. – wprowadzenie metody śródoperacyjnej oceny ruchomości łańcucha kosteczek słuchowych, do celów oceny efektywności tympanoplastyki,
 • 2010 r. – wprowadzenie płatów z mikrozespoleniami naczyniowymi do rekonstrukcji w obrębie głowy i szyi,
 • 2010 r. – wykonanie 500-nej operacji wszczepienie implantu ślimakowego,
 • 2012 r. – wprowadzenie pojedynczego dostępu w operacjach tympanoplastycznych typu zamkniętego,
 • 2012 r. – rozwój metody i technik endoskopowej chirurgii ucha środkowego.