Główne Osiągnięcia


 

Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki, operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi i operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa i chirurgii rekonstrukcyjnej w zakresie otolaryngologii. Prowadzi także kompleksowe leczenie (zachowawcze i operacyjne) choroby Meniere'a oraz diagnostykę i leczenie chirurgiczne chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu.

Klinika uczestniczy także w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 • początek lat 1970-tych – prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • 1980 – Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu
 • początek lat 1980-tych - Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej części przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • 1992 – w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego,
 • 1993 – Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok
 • 1994 – Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narządu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej
 • 1996 – wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
 • 1998 – wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 1999 – wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • 2004 – wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 • 2004 – wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki
 • 2004 – wprowadzenie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera
 • 2005 – wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu
 • 2010 – wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego
 • 2010 –  wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi
 • 2013 – wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową
 • 2013 – wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych
 • 2013 – opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków
 • 2014 – opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej
 • 2014 – opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego
 • 2015 – wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych
 • 2015 – zakończenie modernizacji Kliniki z funduszy MNiSW
 • 2015 – wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani
 • 2016 – wprowadzenie operacji rekonstrukcji nerwów krtaniowych wstecznych i dekompresji nerwów krtaniowych wstecznych po operacjach strumektomii powikłanych porażeniem strun głosowych
 • 2017 – wprowadzenie monitorowania narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych za pomocą urządzenia OSSILAIOM (pomiary ASSR i LDV prowadzone jednocześnie)
 • 2018 – Uwidocznienie i rejestracja drgań błony okienka okrągłego podczas stymulacji ucha drogą kostną