Kwartalnik „Nasza Klinika ORL“


Kwartalnik Kliniki Otolaryngologii WUM "Nasza Klinika ORL", współfinansowane jest przez firmę medicus i Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Czasopismo jest bezpłatnie dystrybuowane na terenie Kliniki i Ośrodka Implantów Słuchowych, nakład: 1000 egzemplarzy.

Nasza Klinika ORL nr 1
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 2
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 3
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 4
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 5
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 6
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 7
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr 8
Pobierz PDF

 

Nasza Klinika ORL nr 9
Pobierz PDF

 

Nasza Klinika ORL nr 10
Pobierz PDF

 

Nasza Klinika ORL nr 11
Pobierz PDF

Zapraszamy firmy do zamieszczenia reklamy w kwartalniku,
kontakt:
tel. 22 599 17 41