Oddział Otochirurgii, Chirurgi Podstawy Czaszki, Audiologii, Otoneurologii z pododdziałem dziecięcym (A)


 

telefon: 22 599 25 94

Ordynator: Dr med. Robert Bartoszewicz

dr n. med. Katarzyna Pierchała
dr n. med. Jacek Sokołowski
dr n. med. Maria Makuszewska
lek. med. Tomasz Wojciechowski

Konsultacje pediatryczne:
dr n. med. Marcin Partyka


Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu u dorosłych i dzieci, narządu równowagi i chirurgii podstawy czaszki.

Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy


Leczenie chirurgiczne obejmuje:

 

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja, przecięcie nerwów
      przedsionkowych, leczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach
      wrodzonych
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere'a
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi

 

 

Oddział Otologi...
Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii, z pododdziałem dziecięcym (A)
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski
lek. Aleksandra...
lek. Aleksandra Ochal-Choińska
lek. Paulina Za...
lek. Paulina Zarębska-Karpieszuk
lek. Klaudyna Z...
lek. Klaudyna Zwierzyńska