Pracownia Logopedyczna


 

mgr Agnieszka Pastuszka – pedagog specjalny, logopeda

 

tel. 22 599 21 16

 

dr Zuzanna Łukaszewicz Moszyńska – logopeda

 

tel. 22 599 21 17

 

Zakres Usług:

 • Logopedyczna diagnoza pacjentów z niedosłuchem
 • Kwalifikacja do wszczepienia implantu słuchowego
 • Rehabilitacja pacjentów z niedosłuchem
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych dla terapeutów i rodziców dzieci
      z wadą słuchu
 • Międzyośrodkowa współpraca podczas turnusów rehabilitacyjnych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich
      oraz zawodowych z zakresu logopedii
 • Konsultacje i terapia pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
 • Elektrostymulacja podniebienia (na zlecenie lekarza foniatry)

 

Zapisy na diagnostykę do wszczepienia implantu ślimakowego

 

tel. 518 414 566 (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

mgr Joanna Mari...
mgr Joanna Maria Frelek
mgr Agnieszka P...
mgr Agnieszka Pastuszka