Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii


Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

Syrenka SWLStowarzyszenie Wspierania Laryngologii jest organizacją pozarządową, która za podstawowy cel swojej aktywności uznała organizowanie i wspieranie wielokierunkowych działań służących otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi.

Idea powstania Stowarzyszenia, zrodziła się w kręgu osób związanych z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Towarzyszyło jej głębokie przekonanie o konieczności poszukiwania nowych form wspierania rozwoju naukowego i szkoleniowego w dziedzinie otorynolaryngologii.

 

Już w krótkim czasie Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację szeregu szkoleń, kursów, konferencji naukowych, w których uczestniczyli lekarze i specjaliści z całej Polski, jak również ze świata. Jako przykład niech posłuży organizowany co roku Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha.

 

Systematycznie finansuje wyjazdy naukowe i szkoleniowe, pomaga studentom w trudnej sytuacji, przyznając im stypendia.

 

Uczestniczy w dofinansowaniu programów Kliniki Otolaryngologii, zgrupowanych w tematach: otochirurgia, rynologia, onkologia, foniatria, implanty ślimakowe, chirurgia rekonstrukcyjna, zaburzenia oddychania w czasie snu.

 

Dzięki finansowej pomocy Stowarzyszenia, wyremontowano poszczególne pomieszczenia Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu przy ulicy Banacha, dokonano całościowej modernizacji Ośrodka Implantów Ślimakowych oraz wyposażono go w niezbędny, specjalistyczny sprzęt do leczenia i opieki nad pacjentami.

 

Ważnym obszarem pracy osób zgrupowanych w Stowarzyszeniu, jest pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu.

 

Stowarzyszenie ma nowe plany rozwoju swojej działalności, ukierunkowanej na pomoc dla najmłodszych: pragnie rozpocząć akcję, której celem jest leczenie polskich dzieci ze Wschodu (Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan) w zakresie schorzeń laryngologicznych, finansowania podróży, pobytu i kosztów ich terapii.

 

Integralną część działań Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii, stanowi pomoc dla osób dotkniętych chorobą nowotworową (nowotwory głowy i szyi).

 

Dane adresowe:

 

ul. Żelazna 69 A m.1
00-871 Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000119455
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010802737
Urząd Skarbowy – nr NIP: 526-21-78-055