Założenia statutowe


Misją Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań służących otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi poprzez:

 

 1. gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na
  rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi,
 2. wspieranie klinik i placówek otolaryngologicznych środkami finansowymi
  i rzeczowymi,
 3. wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie
  otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi oraz w dziedzinach pokrewnych,
 4. zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć
  w pracach społecznych na rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy
  i szyi,
 5. przyznawanie stypendiów naukowych,
 6. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspieranie imprez
  środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych,
 7. pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu,
 8. profilaktyka i pomoc osobom z chorobą nowotworową (nowotwory głowy
  i szyi).


STATUT
Pobierz PDF