Zarząd Stowarzyszenia


  • Dr n. med. Emilia Karchier – Prezes Zarządu
  • lek.  Juliusz Piotrowski – Zastępca Prezesa
  • Dr n. med. Anna Rzepakowska – Sekretarz
  • Lek. Alicja Orłowska – Skarbnik
  • Małgorzata Penconek – Członek Zarządu